Aktuelle skjema

Her er nokre av skjema som er aktuelle i forbindelse med eit dødsfall. 

Melding om uskifta bu
(GA-5331 N)

Erklæring om privat skifte
(GA-0008 N)

Erklæring om privat oppgjer av dødsbo med liten verdi
(GA-8011 N)

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
(GA-8012 N)

Offentleg skifte: send brev til domsstolen og be om offentleg skifte.

Søknad om oskespreiing

Søknad om symbolsk flytting av grav sender du til kyrkjeverja.

Fleire skjema finn du på domstol.no