Blomar

Å omkransa båra eller urna med vakre blomar er ein tradisjonell måte å vise respekt for den avlidne og takksemd for levd liv. Kondolanseblomar formidlar omtanke og medkjensle når ord ikkje strekk til. Blomeleverandørane våre er fagfolk og kunstnarar som pregar seremoniane kanskje meir enn nokon andre. Val av blomar gjev moglegheit for eit personleg preg på ei vakker avskjedsstund.

Når ord ikkje strekk til

Kondolanseblomar er meir enn berre vakre blomar – dei er kjensler, støtte og omtanke

I dei vanskelege stundene når orda stokkar seg og sorga set seg fast i brystet, så talar blomane for oss. Dei seier at vi er der, i tankar og hjarte, at vi deler byrda av tapet og smerten som følgjer med.

Kvar blomst i kondolansebuketten er som ei stille helsing til minnet om den som har gått bort. Fargane seier det vi ikkje finn ord for – dei kan vera djupe og alvorlege som svart, eller lysande og varme som kvit og gul. Dei skapar eit kunstverk av fargar som fortel historia til den avdøde, ei helsing til det livet som har blomstra.

Slik kan kondolanseblomar gje trøyst og vise medkjensle midt i mørket. Dei er vårt stille nærvær, vår måte å sei farvel på og vår kjærleik i form av ein bukett.

I dei finst varme, omtanke og styrke – ein vakker måte å minnast og æra dei som har forlatt oss.

Blomehelsing

Bestilling av blomar til heimen eller seremonien.

Dersom dei pårørande har opna for det, kan du bestilla blomar til heimen og seremonien her på nettstaden.

På minnesidene kan du tenna lys, lesa dødsannonsa, gje ei minnegåve, skriva ei helsing eller minneord, og finna lenkje til strøyming av seremonien.