Verdig Gravferd AS

Gravferdsbyrået Verdig Gravferd har verksemd i Sunnhordland. Me har kontor og samtalerom i kommunane Bømlo, Stord og Fitjar. 

Me set vår æra i å levera høg kvalitet i dei personlege møta med pårørande, forutsigbarheit i prosessen og med aktivt bruk av moderne utstyr.

Verdig Gravferd har kontor og samtalerom i

Sæ 18, 5417 Stord
Fitjarsjøen 19, 5419 Fitjar
Svortlandsvegen 15 , 5430 Bremnes.

Ta kontakt med Verdig Gravferd

 

 

Ståle Mæland i Verdig Gravferd

Ståle Mæland

Gravferdskonsulent

Telefon: 900 67 555
stale@verdiggravferd.no

 

Helge Mæland i  i Verdig Gravferd

Helge Mæland

Gravferdskonsulent

Telefon: 909 85 156
helge@verdiggravferd.no

Vår historie

Verdig Gravferd starta opp ved nyttår i 2021. Stiftarar og eigarar er Helge og Ståle.

Verdig vart starta fordi me har eit ynskje om å gje etterlatte ei verdig avskil med sine.

Det ynskjer me å gjera gjennom ein høg kvalitet i dei personlege møta, gjennom forutsigbarhet i prosessane og gjennom nærhet til dei etterlatte.

Hos oss skal du som pårørande møta stor forståelse, få kloke råd til valg som er nære og kjennes naturlege for deg som etterlatt.

Me skal tilstreba å tilretteleggja på ein personleg måte, der også det formelle vert godt ivaretatt.

Respekt for dei etterlatte og ivaretaking av den avlidne sin verdighet er heilt grunnleggjande for oss.

Hos oss skal du kjenna deg godt ivaretatt og få ei verdig avskil.

Me er her for deg.

Verdiane våre

Respekt. Verdigheit. Moderne.

Vår gravferdskonsulent skal visa respekt for dykk som pårørande, og ivareta den avlidne sin verdigheit. Me skal følgja med i tida både når det gjeld fagleg utvikling og vera opne for å tilby nye produkt og tenester.

Hos oss får de personleg innverknad på korleis minnet etter dykkar kjære skal heidrast. Enten de vel å ta avskjed i stillheit eller ha ein stor seremoni.

Me syt for at livssynet til den avlidne og dykk som pårørande vert respektert og om de ynskjer det kan det prega avskjeden. Me tilrettelegg for seremoniar uansett religion eller livssyn.

Sommarfuglen til Verdig Gravferd

Sommarfuglar er noko av det ­vakraste som er skapt.

Skjør. Og likevel med enorm forvandlingskraft.
Kvar familie med sine unike særpreg. Og kvart individ unikt.

Skjør som ein sommarfugl er også livet. Unikt. Med særpreg.
Sommarfuglen er for mange eit bilde på håp.

Kanskje håpet om eit liv etter dette.
Slik larva går over i kokongen og til slutt blir til ein vakker sommarfugl.