Ståle Mæland i Verdig Gravferd

Ståle Mæland

Gravferdskonsulent

Telefon: 900 67 555
stale@verdiggravferd.no

Bransjeerfaring frå 2014,
og innehar bransjens grunnkurs.

Helge Mæland i  i Verdig Gravferd

Helge Mæland

Gravferdskonsulent
Dagleg leiar

Telefon: 909 85 156
helge@verdiggravferd.no

 Bransjeerfaring frå 2020, 
innehar bransjens grunnkurs
og fagkurs trinn 1, 2 og 3

Gravferdsbyrået Verdig Gravferd har verksemd i Sunnhordland. 

Me har kontor og samtalerom i

Sæ 18, 5417 Stord
Fitjarsjøen 19, 5419 Fitjar
Svortlandsvegen 15 , 5430 Bremnes.

Ta kontakt med Verdig Gravferd

Vår historie

Ståle og Helge starta Verdig Gravferd desember 202o. 

Verdig vart starta med eit ynskje om å gje etterlatte ein verdig avskjed med sine gjennom å levera høg kvalitet i dei personlege møta, forutsigbarhet i prosessane og nærhet til dei etterlatte.

Høyr meir om oss i Sunnhordlandspodden:

Verdiane våre

Respekt. Verdigheit. Moderne.

Vår gravferdskonsulent skal visa respekt for dykk som pårørande, og ivareta den avlidne sin verdigheit. Me skal følgja med i tida både når det gjeld fagleg utvikling og vera opne for å tilby nye produkt og tenester.

Hos oss får de personleg innverknad på korleis minnet etter dykkar kjære skal heidrast. Enten de vel å ta avskjed i stillheit eller ha ein stor seremoni.

Me syt for at livssynet til den avlidne og dykk som pårørande vert respektert og om de ynskjer det kan det prega avskjeden. Me tilrettelegg for seremoniar uansett religion eller livssyn.

Sommarfuglen til Verdig Gravferd

Sommarfuglar er noko av det ­vakraste som er skapt.

Skjør. Og likevel med enorm forvandlingskraft.
Kvar familie med sine unike særpreg. Og kvart individ unikt.

Skjør som ein sommarfugl er også livet. Unikt. Med særpreg.
Sommarfuglen er for mange eit bilde på håp.

Kanskje håpet om eit liv etter dette.
Slik larva går over i kokongen og til slutt blir til ein vakker sommarfugl.

Våre samarbeidspartnarar

EIDE STEIN AS er Norges største bedrift innan bearbeiding av stein. Med over hundre år lang håndverkserfaring i steinfaget, ein moderne maskinpark og effektiv produksjon leverer dei gravstein med fagleg trygghet.

Gravsteinskatalogen har over 100 ulike modellar og me kan få designar gravminner etter kunden sine ønskje.

Me er medlem i Virke Gravferd, som er bransjeorganisasjonen for gravferdsbyråa i Norge.

Det er ein tryggheit for deg, for Virke Gravferd stiller høge krav. Både til etikk, verdigheit, prismerking, utvikling av fagleg kompetanse og det å følgja både lovgjeving og bransjenormar.

SIBI AS er ein av dei største leverandørane av gravferdsutstyr i Norge.

Dei har eit stort utval av kister og urner.

Sibi er lokalisert i Os i Bjørnafjorden kommune, og vart starta i 1933. 

Advokatfirmaet Responsa AS har bred erfaring innen familie-, arv- og skifterett.

Alle kundane til Verdig gravferd får tilbud om ei gratis digital innføring om arv og skifte frå Responsa.

Responsa er eit leiande advokatmiljø på Vestlandet med fokus på optimal juridisk. Me kan visa til dei totalt sett beste og mest kostnadseffektive resultata for våre klientar.