Verdig Gravferd AS

Gravferdsbyrået vårt har verksemd i Sunnhordland. Me har kontor og samtalerom i kommunane Bømlo, Stord og Fitjar.

Me set vår æra i å levera høg kvalitet i dei personlege møta med pårørande, forutsigbarheit i prosessen og med aktivt bruk av moderne utstyr. 

Ståle Mæland

Gravferdskonsulent

Telefon: 900 67 555
stale@verdiggravferd.no

 

Helge Mæland

Gravferdskonsulent

Telefon: 909 85 156
helge@verdiggravferd.no

Verdiane våre

Respekt. Verdigheit. Moderne.

Vår gravferdskonsulent skal visa respekt for dykk som pårørande, og ivareta den avlidne sin verdigheit. Me skal følgja med i tida både når det gjeld fagleg utvikling og vera opne for å tilby nye produkt og tenester.

Hos oss får de personleg innverknad på korleis minnet etter dykkar kjære skal heidrast. Enten de vel å ta avskjed i stillheit eller ha ein stor seremoni. 

Me syt for at livssynet til den avlidne og dykk som pårørande vert respektert og om de ynskjer det kan det prega avskjeden. Me tilrettelegg for seremoniar uansett religion eller livssyn.

Sommarfuglen vår

Sommarfuglar er noko av det ­vakraste som er skapt.

Skjør. Og likevel med enorm forvandlingskraft.
Kvar familie med sine unike særpreg. Og kvart individ unikt.

Skjør som ein sommarfugl er også livet. Unikt. Med særpreg.
Sommarfuglen er for mange eit bilde på håp.

Kanskje håpet om eit liv etter dette.
Slik larva går over i kokongen og til slutt blir til ein vakker sommarfugl.