Skifte av dødsbu

Eit av dei mange vala som må takast etter eit dødsfall er å ta stilling til kva ein skal gjera med eigedelane etter den avlidne. Det er fort gjort å ta eit ugunstig val i ei vanskeleg tid – dette valet kan ha store økonomiske og familiære konsekvensar! Kva er eit...

Den siste kvilestaden

Dei fleste av oss deltek ikkje aktivt i planlegginga av ei gravferd meir enn eit par gongar i løpet av livet, og ganske kort tid etter dødsfallet må det takast stilling til om den avdøde skal ha sin siste kvilestad i ei kistegrav på gravstad eller om den skal...